"Στο ακριτικό νησί της Σάμου, στο άκρο αυτό των Ευρωπαϊκών συνόρων,
διασταυρώνονται οι κεντρικοί άξονες που συνθέτουν αυτό το οποίο εννοούμε ως ευρωπαϊκό, δυτικό πολιτισμό
και του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα:
η φιλοσοφία με τον Πυθαγόρα, η επιστήμη με τον Αρίσταρχο, η τεχνολογία με τον Ευπαλίνο.

Η Σάμος είναι το νησί της αρμονίας την οποία ο Πυθαγόρας θεωρούσε ως πηγή των πάντων.
Η αρμονία είναι πράγματι η βάση ενός ελεύθερου και παραγωγικού βίου, τόσο δημόσιου όσο και ατομικού
και χαρακτηρίζει τους ολοκληρωμένους ανθρώπους όπως και τις ολοκληρωμένες κοινωνίες.

Έμπνευση μας είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα του Πολιτισμού: Άνθρωπος2 + Δημιουργικότητα2 = Πολιτισμός2.

Σύνθημα μας: «Η γνώση συνδέει».
Με πυρήνα τον ελεύθερο δημιουργικό άνθρωπο, η γνώση συνδέει ανθρώπoυς όλων των πολιτισμών και των εποχών.
Η γνώση συνδέει και η σύνδεση φέρνει γνώση, επικοινωνία, αλληλοκατανόηση.
Είναι η δημιουργική συνάντηση ιδεών και πολιτισμών, συνάντηση ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Αρμονία, πολιτισμός, γνώση.
Οι έννοιες αυτές κινητροδότησαν τη συνέργεια και τις συντονισμένες πρωτοβουλίες του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου,
των φορέων του νησιού, των εθελοντών και των ανά τον κόσμο συλλόγων της Σαμιακής ομογένειας.

Στρατηγικό σχέδιο της πρότασής μας, να καταστήσουμε το εμβληματικό νησί της Σάμου ένα κέντρο, μία εστία διαρκούς συνάντησης των ζωντανών στοιχείων,
που συνθέτουν την «βιοποικιλότητα» του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, και ταυτόχρονα ανοιχτή στο διάλογο και την προσέγγιση με τις άλλες κουλτούρες."

Μιχάλης Αγγελόπουλος

Δήμαρχος Σάμου